Pro koho je určen 2019-08-22T12:25:22+00:00

PRO KOHO JE URČEN? 

Mateřské školy

Zapojte vaše děti od 4ti let do programu pro nejmenší s vyprávěním a promítáním o zvířatech a přírodě. Děti se seznámí s přírodou, lesem, se životem domácích i divokých zvířat, které jim budou představeny jako plnohodnotné živé bytosti, nikoli zobchodovatelné věci.

 

Základní školy

Naše programy jsou určeny pro 1. i 2. stupeň základních škol se zohledněním a vedením přednášek dle věku žáků, kteří se seznámí s přírodou a zvířaty jednotlivých ekosystémů Země. Dokážeme vaši školu zapojit do přímé ochrany deštných pralesů, oceánů nebo lesů mírného pásu. Staňte se součástí na světovém monitorovacím programu Oko Země. Ideální rozdělení žáků: 1.-2. třída, 3.-4. třída, 5.-7. třída, 8.-9. třída.

 

Střední školy a gymnázia 

Zapojením studentů do projektu NEPZ otevřete mládeži možnost se dozvědět skutečnosti o významu, ohrožení a ochraně světového přírodního dědictví. Ukážeme mládeži cestu, jak se osobně zapojit do ochrany divoké přírody a ohrožených druhů zvířat. Studenti se setkají a budou moci diskutovat s terénními pracovníky projektů Green Life a Blue Life s možností osobní účasti na mezinárodních dobrovolnických programech.