Slovensko 2018-12-14T20:13:10+00:00

Partnerské školy na Slovensku:

 • Osemročné športové gymnázium, Trenčín

 • Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín

 • Zš Dražkovce

 • Zš Selec

 • Zš Kálnica

 • Zš Potočná, Opatová-Trenčín

 • Zš Mošovce

 • Zš Kočovce

 • Zš Školská, Bánovce nad Bebravou

 • Zš Lednica

 • Zš Dolné Kočkovce

 • Zš Ladce

 • Zš Centrum I. , Dubnica nad Váhom

 • Zš Horná streda

 • III. Základná škola, Považská Bystrica

 • Zš Fačkov

 • Zš Beckov

 • Súkromná základná škola Štvorlístok , Skalica

 • Zš Horovce

 • VI. Zš Podzámská, Hlohovec

 • Zš Veľká Hradná

 • Gymnázium Hlohovec

 • Gymnázium Partizánske

 • Gymnázium Dubnica nad Váhom

 • Gymnázium a Zš. Tilgnerova, Bratislava

 • Zš Mierová, Bratislava

 • Zš Lichardova, Žilina

 • Zš Leopoldov

 • Zš Dlhé Hony, Trenčín

 • Zš Mládežnícka, Púchov

 • Zš Karloveská, Bratislava

 • Zš Drieňová, Bratislava

 • Zš Rybany

 • Zš Vištuk

 • Zš Klátová Nová Ves

 • Zš Škultétyho, Topoľčany

 • Zš A. Dubčeka, Bratislava