Pro rodiče 2019-08-22T13:42:40+00:00

PRO RODIČE 

Vážení Rodiče, důvodem vzniku projektu NEPZ je víra, že škola, rodiče i my máme společný zájem na výchově a vzdělávání budoucí generace lidí, kteří pochopí, že životní prostředí, příroda i divoká zvířata jsou důležitou součástí této planety. Tato budoucí generace bude nucena napravit škody a systémové chyby našich předků i nás samotných. Současný stav životního prostředí a neudržitelný ekonomický růst za každou cenu nevěstí pro budoucí generace nic pozitivního. Je doslova naší povinností propojit síly a motivovat děti a mládež k ochraně naší společné matky Země. 

Budou to vaše děti, které budou mít v rukách jednu z nejdůležitějších etap lidské existence na Zemi, poněvadž tempo současné devastace je neúměrné schopnostem obnovy biosféry naší planety.

Pokusme se společnými silami o nápravu těchto škod již nyní tím, že budeme spolupracovat na vytvoření hodnotné, etické a morální nové generace, která získá respekt, pokoru a úctu k přírodě, zvířatům a celé planetě.

 

Děkujeme Vám za spolupráci a čas, který  věnujete svým dětem. Některé informace jsou pro nás všechny doslova nepochopitelné, až šokující, ale faktem zůstává, že pokud nebude vzdělávání šířeno v pravdě, tak nemáme žádnou šanci o nápravu chyb, o kterých se bez etického vzdělávání nemůžeme dozvědět. Je to na nás všech.