Oko Země 2021-12-04T14:29:59+00:00

Oko Země 2019 – 2026

Světový monitorovací projekt Oko Země za používání fotopastí k získávání unikátních dat ze života divoce žijících zvířat v divočině čtyřech kontinentů a k odhalování ilegálních aktivit pytláctví a dřevorubectví v chráněných územích. Důležitým cílem tohoto projektu je též vytvoření výchovně vzdělávacího a motivačního programu pro školy Etika Země (2026) na mezinárodní úrovni a zviditelnění práce strážců přírody z mnoha koutů světa.

Tento projekt se odehrává ve spolupráci s Mezinárodní federací strážců IRF, s národními federacemi strážců a národními parky a chráněnými územími, či rezervacemi.

 

Monitorovací projekt Oko Země má tyto programy:

VÝZVA ŠKOLÁM

Výzva školám ke spolupráci na světovém monitorovacím projektu Oko Země.

Etika Země:

Vrcholným výsledkem monitorovacího projektu Oko Země je zpracování mezinárodního vzdělávacího programu Etika Země v angličtině, španělštině, francouzštině, indonéštině a samozřejmě češtině a slovenštině. Etika Země bude věnována světu v roce 2026 u příležitosti 11. světového kongresu rangerů IRF v Peru.   

Jak to probíhá:

Používáme fotopasti značek UVision, Keep Guard, OXE a Bunaty v hodnotě 3 800 Kč (bez příslušenství) nebo 5000 Kč (s příslušenstvím), které jsme schopni rozmisťovat nejenom na zemi, ale také v korunách stromů čtyřech kontinentů. Takto jsme monitorovali v roce 2018-2019 život orangutanů na Sumatře nebo na Kostarice v roce 2021 s úchvatnými výsledky. Fotopasti rozmisťují vyškolené monitorovací týmy. Data z fotopastí  budou v první periodě získávány v letech 2019 – 2025, v roce 2025-2026 bude celý vzdělávací program Etika Země zpracováván a v roce 2026 bude nabízen a distribuován do škol na 5ti kontinentech ve spolupráci s IRF a projektem NEPZ.

 

 

Jak se můžete zapojit Vy, vaše firmy a školy:

  1. podpořte zakoupení fotopasti sponzorským darem v hodnotě 3 800 Kč (bez příslušenství) nebo 5000 Kč (s příslušenstvím) na transparentní účet Oko Země: Fio banka CZ – 2300885305 / 2010 a navíc navrhněte školu, která se tímto stane partnerem Oko Země a bude od nás získávat data z fotopasti.

  2. Jako škola zorganizujte každoročně až do roku 2025 školní sbírku formou sběru papíru nebo vánočního jarmarku a získejte podporu na fotopast a staňte se součástí Oko Země. 
  3. Jako škola zorganizujte projektové dny OKO ZEMĚ, kdy v první fázi budou žáci vyrábět výrobky a ty pak ve druhé fázi vydraží na veřejné akci rodičům, přátelům školy, zástupcům firem atd. Výtěžek je určen na zakoupení fotopastí, které budou zapojeny do Oko Země. Ideální realizovat v rámci Dne Země (jaro) nebo Dne Zvířat (podzim).   
  4. Podporujte Oko Země trvalým příkazem na transparentním účtu, nebo darujte libovolnou částku na provoz Oko Země (baterie, SD karty, kovové boxy, natáčení…)

  5. Zapojte se do vzniku a tvorby vzdělávacích materiálů Etika Země (malby, kresby, fotografie, videa, korektura textů, grafika, tisk…). 

 

Spolupráce se školami:

Významnými spolupracovníky Oko Země jsou partnerské školy projektu NEPZ na českých, moravských a slovenských školách. Žáci a studenti společně s učiteli získávají finanční prostředky, z nichž sponzorují partnerské fotopasti a tím pádem se stávají významnými partnery Oko Země. Zpětně pak získávají výběr dat z fotopastí, pracovní listy, fotografie a výroční filmy pro vzdělávací účely. 

 

Význam projektu Oko Země:

Na první pohled se jedná zejména o terénní ochranu přírodu, poznávání života zvířat v jejich přirozeném prostředí, či odhalování ilegálních aktivit. Ano, to je ryze terénní význam projektu Oko Země. Pak zde však máme ještě druhou rovinu a ta je společenská a vzdělávací.  

Již po celé generace se učíme ve školách o tom, jaká je anatomie zvířat, či jejich význam pro člověka. Nikdo nás však neučí o skutečném životě zvířat a o jejich významu pro celý ekosystém. Neučíme se o skutečném významu lesa, naše výuka postrádá souvislosti, etiku a přirozenost. Stále ve školách slyšíme slovní obraty jako lovná zvěř, či škodná, nebo užitečné zvíře. Pořád přetrvává ve školství pocit, že se o životě zvířat lze vzdělávat v ZOO, či s myslivci, nebo že chovatelství volně žijících druhů zvířat je zábava a láska ke zvířatům. Uvěřili jsme v nepostradatelnost lesního hospodářství, či myslivosti v krajině, v zakrmování volně žijících živočichů v krajině, přijali jsme rizikovou chemizaci v zemědělství nebo ve stravování závislé na masném průmyslu postaveném na velkochovech. Plýtvání potravinami se stalo součástí našeho všedního života, stejně jako společenský konzum.  

Tohle jsou skutečně důležitá témata k otevřené diskuse. V době, kdy nám dnes a denně mizí z planety Země živočišné a rostlinné druhy, kdy hoří deštné a boreální pralesy, kdy se mění viditelně klima, se musíme zamyslet a konečně pohlédnout pravdě do očí, kdo vlastně jsme my lidé, a přiznat si, že žijeme ve skutečnosti na planetě zvířat. Musíme obnovit respekt a úctu k přírodě.

Naším cílem je vytvořit podmínky pro výchovu a vzdělávání jedné celé generace lidí, kteří konečně pochopí, že jsou součástí Země, tedy přírody, a přestanou ji bezuzdně ničit ve jménu neudržitelného ekonomického růstu a konzumního způsobu života. Oko Země je nejenom klíč ke vzniku Etiky Země, ale také velkým varováním nastupující generace před chybami generací minulých i té současné.