Projekt Green Life 2021-11-14T12:20:19+00:00

PROJEKT GREEN LIFE

Nositelem projektů Green Life I a II je česká nezisková nevládní organizace spolek Prales dětem – Justice for Nature, která vznikla v České republice v roce 2009 a zabývá se ochranou tropického deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat na Sumatře v Indonésii a dnes též na Kostarice ve Střední Americe. Nedílnou součástí této činnosti je výchova a vzdělávání dětí a mládeže v České Republice, v Indonésii a Kostarice. V současné době se projektové aktivity rozšiřeny též do dalších zemí, včetně České republiky a Slovenska.

Spolek Prales dětem a jeho aktivity nejsou financovány z žádných dotačních programů a státních grantů. Je to zcela nezávislá organizace na ochranu přírody a vzdělávání dětí. 

 

Projekt Green Life I a stejnojmenná česko-slovensko-indonéská pralesní rezervace vznikla v roce 2009 na Sumatře. V současné době má rezervace rozlohu 175  hektarů, tedy 1.750.000 m². Výjimečnost rezervace tkví v tom, že se nachází přímo na hranicích s NP Gunung Leuser. Cílem rezervace je vytvářet funkční nárazový a ochranný blok mezi národním parkem a lidskou civilizací, na území mezi řekami Berkail, Sembelang a Sekelam. Velkou vizí je propojení pozemků ve výše uvedené oblasti a vytvoření sociálního lesa s ochrannou a vzdělávací funkcí.

Projekt Green Life II se též zabývá vzděláváním a výchovou indonéských dětí a mládeže. V roce 2015 jsme postavili důležité výchovně – vzdělávací středisko Tygří dům u vesnice Batu Katak. V současné době slouží jako základna pro Tygří hlídku a pro dobrovolníky, kteří přijíždí pomáhat do rezervace.

Projekt Green Life zaměstnává 5 místních mužů v Green Patrol, což je proti-pytlácká hlídka střežící rezervaci Green Life, hranice národního parku Gunung Leuser a ochrann é pásmo parku mezi řekami Berkail a Sekelam.

Od roku 2017 se mimo jiné rozjel i projekt Blue Life, který se zabývá ochranou oceánu v souostroví Pulau Banyak na Sumatře. Na ostrůvku Sikandang jsme vybudovali dobrovolnické centrum. Cílem projektu Blue Life je čištění pláží a podmořského světa od naplavených plastových odpadků, spolupráce s ostrovními vesnicemi a vzdělávání dětí o významu oceánu. Společně vyčistíme a budeme udržovat rajskou krásu souostroví Pulau Banyak, kde mořské želvy kladou svá vajíčka na plážích. Snažíme se jít příkladem. 

Od července 2019 se rozběhla činnost protipytlácké hlídky Blue Patrol a Operace Bangkaru, jejímž úkolem je přímá ochrana mořských želv a jejich kladišť před pytláctvím. V roce 2020 byla tato činnost kvůli covidovým opatřením přerušena, ale v roce 2022 se k ní hodláme vrátit. 

Od roku 2021 jsme rozšířili projektové aktivity Green Life II na ochranu deštných pralesů též do Střední Ameriky na Kostariku, kde jsme zakoupili 95 ha – 950 000 m2 horského mlžného pralesa a vytvořili zde druhé dobrovolnické centrum s názvem Jaguáří dům. Od prosince zahajujeme mezinárodní dobrovolnické programy a též vzdělávací programy pro školy. Žáci a studenti budou zapojeni do monitorovacího programu Oko jaguára.    

 

Více o projektech Green Life I a II, o Blue Life a dalších projektech se dozvíte na této adrese: www.justicefornature.org