Lektoři NEPZ 2021-12-03T15:22:44+00:00

LEKTOŘI NEPZ 

 

MILAN JEGLÍK

Předseda spolku Prales dětem, instruktor potápění, vystudoval střední lesnickou školu v Trutnově, sloužil u kriminální policie, poté kameraman, ochránce přírody, dobrodruh, vegetarián, bojovník za práva zvířat a lektor projektu NEPZ. V roce 2021 získal mezinárodní ocenění Honour of Ekotopfilm za svůj celoživotní přínos v ochraně přírody a postavil se tam bok po boku laureátů této ceny z let minulých, jakými byli Jacques Yves Cousteau, Dr. Jane Goodall, monacký princ Albert II., Paul Watson ze She Shepherd a další…   

 

„Po 11 letech života v Indonésii, po více než 5 000 ponorech v Indopacifiku, po 5ti letech expediční plavby po největší ostrovní říši planety východním Indopacifiku a po mnohaletém poznávání tropických deštných pralesů, jsem se  v roce 2012 rozhodl, že musím sdělit nastupující generaci své zkušenosti s přírodou a divokými zvířaty. Zjištění, že média zkreslují informace o přírodě, že se nedozvídáme skutečnosti o devastaci naší mateřské planety a jsme systematicky manipulováni k podpoře neudržitelného rozvoje, mně přivedlo na cestu výchovy a vzdělávání nastupující generace a široké veřejnosti.

Přijal jsem výzvu k práci lektora výchovně vzdělávacího projektu NEPZ, který je jednou z mála šancí, jak sdělovat dětem a mládeži, co se kolem nás skutečně děje. Důvodem mého počínání je víra, že jsme schopni společně se školami a rodinami vychovat jednu celou hodnotnou generaci, která bude vnímat přírodu jako klenot, nikoli jako předmět devastace a výdělku. Generaci, pro kterou bude ochrana přírody a zvířat stejně normální, jako nákup v supermarketu. Generaci, která nebude podporovat cirkusy se zvířaty, jejich zajetí a zneužívání pro lidskou zábavu. Generaci, která pochopí, že je příroda nezávislá a je základem života na naší společné planetě. Generaci, která již bude vychovávat své děti v jiném duchu o přírodě a její nutné ochraně. 

Tak jak se budeme dnes chovat k životnímu prostředí, tak budou muset v budoucnu žít lidé, kteří se ještě nenarodili.“

ZUZANA KOLOUŠKOVÁ 

Místopředseda spolku Prales dětem, zkušený potápěč s více jak 500 ponory, vystudovala zahradní a krajinnou architekturu na Mendelově Univerzitě v Brně, fotografka, ochránce přírody, veganka, bojovnice za práva zvířat, ředitelka NEPZ a místopředsedkyně spolku Prales dětem. 

 

„V roce 2011 se mi zcela změnil život, odjela jsem na dobrovolnický program do Indonésie a už tam zůstala. Pochopila jsem, jak je důležité chránit původní divokou přírodu, i když je tisíce kilometrů daleko. Můj svět se obrátil naruby. Smyslem mého života se stala ochrana zvířat, pralesů a budoucnosti. Na základě těchto zkušeností jsem se rozhodla v Česku založit výchovně vzdělávací program Green Life Education a společně se svým životním partnerem jsme vymysleli projekt Nejbohatší Ekosystémy Planety Země. Pochopila jsem, že jednou z možností ovlivnit budoucnost, je vzdělávat děti a mládež současnosti.

Svoji práci nepovažuji za zaměstnání, nýbrž poslání. Šíříme myšlenku ohleduplnosti, rozumu a milosrdenství. Nesnáším lhostejnost vůči týrání zvířat a bezbranných bytostí. Bojujeme proti chamtivosti, lhostejnosti a bezohlednosti! Snažíme se zachovat původní a přirozenou krásu a tu nám dnes poskytuje pouze příroda, která však každý den trpí pod tíhou člověka. Jsem si vědoma, že je to těžký úkol a možná i neřešitelný, ale i přes to věřím, že to má smysl. Vážím si každého člověka, který není lhostejný k bolesti a utrpení druhých.“

 

PETR COUBAL

Od roku 2014 spolupracuji se spolkem Prales dětem a jsem jeho součástí v terénní práci od Sumatry po Slovensko. Společně jsme natáčeli divokou přírodu v africké Ugandě, zdolávali jsme rumunské hory, či monitorovali slovenskou divočinu na programu Oko medvěda. V roce 2018 jsem dostal příležitost vstoupit jako lektor do projektu NEPZ a tato práce dala nový smysl mému životu. V roce 2019 jsem měl možnost stanout mezi světovými rangery na 9. světovém kongresu rangerů IRF v Nepálu a pochopil jsem, že terénní ochrana přírody a vzdělávání musí jít ruku v ruce. V tomto propojení vidím cestu pro budoucnost ve vztahu k ochraně přírody, poněvadž každá pozitivní změna vychází ze vzdělávání nastupující generace. Je krásné toho být součástí!    

 

MICHAELA KRŠÁKOVÁ A TOMÁŠ ŠMÁTRALA

Náš príbeh začal v roku 2015, kedy sme sa rozhodli prvýkrát absolvovať dobrovoľnícky pobyt v dažďovom pralese na Sumatre. Tento program nás natoľko oslovil a ovplyvnil, že sme pralesnú rezerváciu Green Life začali navštevovať opakovane. Každý ďalší pobyt v divokej prírode nám menil pohľad na život a jeho priority stále viac a viac. Vidieť na vlastné oči devastáciu posledných kúskov divočiny, pláže a moria plné plastov a veľmi rozšírené pytliactvo ohrozených druhov živočíchov nás nenechalo chladnými a rozhodli sme sa konať. Pretavili sme naše nadobudnuté skúsenosti a vedomosti získané v teréne do osvetovej a vzdelávacej činnosti na Slovensku. V súčastnosti vedieme na Slovensku spriatelenú organizáciu Prales deťom SK, v rámci ktorej sa venujeme odhaľovaniu environmentálnej kriminality ale aj monitorovaniu veľkých šeliem a ich migračných koridorov. Uskutočňujeme množstvo prednášok po celej krajine s cieľom zvýšiť povedomie o devastácii divokej prírody a o nutnosti jej ochrany. Dostali sme príležitosť preniesť environmentálno-etický projekt NEPZ aj do slovenských škôl. So žiakmi často diskutujeme o rôznych etických témach, na ktoré sa v bežnom vyučovaní nekladie dôraz. Dúfame, že sa nám podarí mladej generácii vysvetliť nezmyselnosť a utrpenie súvisiace s cirkusmi, trofejovým lovom, testovaním kozmetiky na zvieratách, kožušinovými farmami alebo zajatím zvierat pre potešenie človeka. Len postupné vzdelávanie a vysvetľovanie súvislostí môže viesť k spoločnému ukončeniu týchto zbytočných a krutých prežitkov. Tieto aktivity nám obom dávajú obrovský zmysel a snažíme sa ísť deťom osobným príkladom. V súčastnej dobe si nevieme predstaviť zmysluplnejšiu činnosť, ako je priama ochrana prírody a s tým súvisiace učenie o jej dôležitosti.

 

JAN SUCHÝ

Na dráhu ochrany přírody jsem se vydal právě díky projektu NEPZ, když mi 11 let. Měl jsem to štěstí, že jsem se spolkem Prales dětem zažil Sumatru a Rumunsko v přímé terénní a filmařské akci. Od svých 16 let s nimi spolupracuji na monitoringu a dnes ve svých 20 letech jsem jedním z nich. Mám na starosti monitorovací program Oko medvěda na Slovensku a cítím to jako jedinečnou cestu v ochraně přírody. Již druhým rokem dělám též přednášky pro veřejnost a školy a musím se přiznat, že mi jen málo co dává takový smysl jako právě vzdělávání dětí a mládeže, ze které jsem i já vzešel na cestu Justice for Nature a projektu NEPZ.      

 

LENKA A MIREK VYMAZALOVI

13 roků společně plujeme na vlnách života a biorytmů slovácké metropole Kyjov. Před 8 lety jsme si slíbili, že v těžkých životních chvílích si budeme bok po boku oporou a v těch krásných inspirací.  A jsou tomu už 7 a 3 roky, co se k nám na naši bárku Života přidali 2 malé princezny, naše malé učitelky pravdy, přirozenosti
a lásky.

Rodina je pro nás největší dar, který nám mohl být dán. Až když se člověk stane rodičem a dá novému životu prostor BÝT, tak si plně uvědomí hloubku a smysl veškerého našeho bytí a smysl Života. Uvědomí si, jak jsou pro nás důležité vztahy. Vztah k sobě samotnému, k vlastní rodině, partnerovi, dětem, vlastnímu
městu, kraji, ZEMI A PŘÍRODĚ..

Každý den si plně uvědomujeme, že nám nesmí být lhostejné, co tady pro další generace zanecháme.

Máme dlouholeté zkušenosti s pořádáním příměstských táborů, výukou cizích jazyků, pořádáním sportovních, kulturních a dobrovolnických akcí. Propojení výchovy, vzdělání dětí a mládeže směřující k upevnění si vztahu k ŽIVOTU A PŘÍRODĚ v podobě naprosto ojedinělého a nadčasového programu NEPZ považujeme za sen jenž se nám stává realitou. S hlubokou úctou v srdci děkujeme za důvěru do nás vloženou.

 

MARIE A FILIP NOVÁKOVI

K projektu NEPZ nás přivedla společná vášeň pro cestování a podporu věcí, které mají smysl. To vše se nám spojilo v projektu Prales dětem, kam jsme oba odjeli si vyčistit hlavu. A udělali jsme to pořádně – odešli jsme z práce a přes 3 měsíce cestovali po Indonésii a zjišťovali jak je příroda úžasná a jak je důležité jí chránit. Po návratu jsme o tom se všemi mluvili a došlo nám, že to, co jsme prožili, viděli, cítili a zjistili na cestách, máme chuť šířit dál. Díky Milanovi a Zuzce jsme našli cestu a stali se nejen přáteli ale také lektoři projektu NEPZ. Jak se zpívá v jedné písničce „..možnosti tu jsou“ a proto jsme se rozhodli tyto možnosti ukazovat, podporovat a rozvíjet s mladými lidmi, protože věříme, že nám s tím pomůžou. Sdílení osobních zážitků je pro nás cesta, jak upozorňovat nejen na krásu přírody, ale také na její křehkost a rizika, která jí hrozí.
Pojďte do toho s námi!