Jak se zapojit 2023-10-21T13:54:33+00:00

Jak se zapojit

Kompletní informace naleznete zde

 

 • vyplňte přihlášku do projektu NEPZ (zde) a zašlete na nepz@nepz.cz nebo volejte na +420 732 227 248

 • vždy v červnu (potvrzení srpen-září)  a prosinci – lednu dostanete informaci o tématech a termínu NEPZ nebo PEK na další školní rok, či pololetí

 • přednášky jsou placené za posluchače dle délky programu: 45 minut/ 50 Kč, 60 minut/ 60 Kč, 90 minut/ 80 Kč.

 • zajistíte učebnu s interaktivní tabulí nebo sál s možností částečného zatemnění

 • platba probíhá v hotovosti v den přednášky nebo fakturou

 • během dne jsme schopni vykonat až 6 přednášek po 45 minutách, 5 přednášek po 60 minutách a 4 přednášky po 90 minutách.
 • přednáška má svůj úvod a seznámení s lektory, aktuality projektů Green Life, Blue Life, Oko Země, Oko oceánu, hlavní téma formou filmu, fotoprezentací a povídání lektora, u menších dětí vědomostní kvíz s otázkami, u starších diskuse formou besedy (realizovatelné při min. délce 60 nebo 90 minut)
 • každý posluchač dostane záložku na recyklovaném papíře s přírodním motivem

 • škola se může zapojit do světového monitorovacího programu OKO ZEMĚ se svojí partnerskou fotopastí nebo do monitoringu velryb s OKO OCEÁNU.

 • škola se může stát členem nového školního programu a ocenění Whale Ambassadors, tedy Velvyslanci velryb! 
 • děti, žáci a studenti mohou podporovat protipytlácké hlídky, monitoring velryb, čištění oceánu, ochranu deštného pralesa, či organizaci Justice for Nature.
 • pomozte rozšířit NEPZ do dalších škol a dejte jim na nás tip

 • uvítáme zpětnou vazbu