Průvodce přednáškami NEPZ 2023-11-12T18:42:38+00:00

PRŮVODCE PŘEDNÁŠKAMI NEPZ

 

Seznamte se v této fotogalerii s ekosystémy planety Země, které jsou předmětem výchovně vzdělávacího projektu NEPZ na českých, moravských a slovenských školách.

 

 

Ukazujeme příklad, že si každý člověk může splnit svůj dětský sen, kterému je však třeba obětovat velkou část svého života. Tyto přednášky pro posluchače jsou nejen vzdělávací, ale i mimořádně motivační.

TROPICKÝ DEŠTNÝ PRALES

Třetí přednáška se týká speciálně tématu tropického deštného pralesa, jeho významu, ohrožení a ochrany. Zavedeme vás do divoké přírody ekosystému Leuser na Sumatře, seznámíme posluchače se skutečným významem deštných pralesů, s ohrožením, které sami podporujeme a s ochranou, které se můžeme osobně účastnit.

 

 

KORÁLOVÝ ÚTES

Čtvrté kolo přednášek projektu NEPZ zavede děti, žáky a studenty do ekosystému korálových útesů v tropickém moři, které jsou druhově nejbohatším přírodním společenstvím na Zemi. Posluchači se dozví jeho význam, ohrožení a možnosti osobní ochrany.

 

 

SAVANA A MONZUNOVÝ LES – VARAN KOMODSKÝ

V páté části projektu NEPZ zamíříme na Komodské ostrovy, kde se seznámíme s ekosystémem savan a monzunových lesů, v nichž žijí největší masožraví suchozemští ještěři planety Země, varani komodští. Seznamte se s divočinou, která má svá jasná pravidla…

 

 

MOŘSKÉ POBŘEŽÍ ROVNÍKOVÝCH OBLASTÍ

Mořská pobřeží jsou šestým dílem projektu NEPZ, který posluchače zavede na rozlehlé pláže, magické útesy, do mangrovových lesů, či na opuštěné ostrovy. Seznámíte se s mořskými ptáky, lezci, kaloni, či problémem znečištění pobřeží.

 

 

SOPKY A VULKANICKÉ OBLASTI 

Sedmý díl projektu NEPZ se týká sopek a vulkanické činnosti. Uvidíte sopky Indonésie, která leží v tzv. ohnivém kruhu Země. Toto téma vás zavede k samotné prapodstatě života na Zemi a k uvědomění si, že jsme součástí sil, které jsou mnohem mocnější než my lidé.

 

LEDOVCE

Tento osmý zajímavý díl projektu NEPZ vás zavede k islandským ledovcům. Zjistíte, jak ledovce vznikají a proč jsou důležité pro Zemi. Seznámíte se globálním oteplováním a důsledky lidské činnosti na naši planetu, přírodu a každého z nás.

 

 

OTEVŘENÝ OCEÁN

Devátý díl se zabývá otevřeným oceánem, nejvýznamnějším ekosystémem pro stabilitu klimatických podmínek na Zemi. Seznámíte se s kolébkou života, jejím významem, ohrožením a jeho ochranou. Důležitým prvkem této přednášky je uvědomění si vážnosti znečištění oceánu plastovými odpadky a pochopení důležitosti recyklace a minimalizace odpadových materiálů pro budoucnost lidstva.

 

 

TROPICKÉ MOKŘADY

Desátý díl NEPZ vás zavede do ekosystému tropických mokřadů, do magrovových lesů, pobřežních bažin, či do říční delty v Indonésii. Vydejte se společně s námi za poznáním a pochopením významu mokřadů, jejich ohrožení a ochranou. Tento díl byl natáčen převážně v Singkilských mokřinách na severozápadní Sumatře, kde jsme pátrali po mořských krokodýlech a hledali cestu k jejich ochraně před pytláctvím.

JEHLIČNATÝ BOREÁLNÍ LES

Jedenáctý díl vás zavede do severských jehličnatých boreálních lesů a seznámí vás s jejich významem a se zvířaty v něm žijícími. Tato výprava na Aljašku vám představí kouzlo divoké přírody, seznámíte se s medvědy grizzly, losy, soby, či ursony. Též se zamyslíme nad morálními hodnotami v souvislosti s trofejovým lovem.

ZUBR EVROPSKÝ – RUSKO

Dvanáctý díl směřuje na východ do zimní ruské divoké přírody, kde již více než 20 let zachraňují zubry evropské a vracejí je úspěšně do přírody. V současné době obývá ruskou divočinu této oblastí více než 500 těchto totemových zvířat, největších přežvýkavců Evropy. Též se dozvíte historii těchto turovitých obrů a zjistíte, proč vlastně z evropské přírody úplně zmizeli. Dnes se je snažíme opět vrátit do přírody.

MOŘSKÉ ŽELVY – INDONÉSIE

Třináctý díl vás seznámí s dalším kriticky ohrožených druhem zvířat, s mořskými želvami. Představíme vám jejich život pod mořskou hladinou, na souši na plážích při kladení vajíček, ale také s jejich největšími nepřáteli. Tento díl vás zavede do Indonésie a je zaměřen též na odpadky v oceánech a řešení, která jsou v moci dokonce samotných žáků a studentů.

LIDOOPI – DEŠTNÝ PRALES AFRIKA

Čtrnáctý díl vás nejdříve zavede do Indonésie na Sumatru, kde se setkáte s největším lidopem Asie s orangutanem, ale poté hned vyrazíme směr africký rovníkový deštný prales v Ugandě, kde se seznámíte se šimpanzy a gorilami v jejich přirozeném prostředí. Též se dozvíte, kdo a co tyto lidoopi ohrožuje a co s touto skutečností jejich ohrožení můžeme učinit i my samotní, tedy jak jim můžeme reálně pomoci.

SAVANA – AFRIKA

Patnáctý díl NEPZ vás seznámí s ekosystémem africké savany a jejími ikonickými druhy kriticky ohrožených druhů zvířat jakými jsou lvi, zebry, žirafy, sloni a nosorožci. Tento díl vám představí nejen kouzlo africké divočiny, ale také vás zapojí do záchrany nosorožců v Ugandě a Mozambiku.

 

DALŠÍ PLÁNY PROJEKTU NEPZ

 

V současné době máme vytvořenu sérii 16ti vzdělávacích filmů pro komplexní dlouholetý EVVO program NEPZ na školách, kdy do partnerských škol zavítáme 2x ročně, vždy v prvním a druhém pololetí. V budoucnu chystáme dokončit tyto vzdělávací filmy z dalších ekosystémů:

 

  • Lesy mírného pásu – Karpatský oblouk

  • Vysokohorské pásmo

  • Pouště a polopouště

  • Mediterán

  • Mokřady a sladké vody mírného pásma

  •  Severské moře a příroda

 

Cílem projektu NEPZ je přinést dětem a mládeži ucelený pohled na planetu Zemi, s nadčasovým etickým pohledem a hlubokým morálním kodexem chování člověka vůči životnímu prostředí a planetě Zemi, jako symbolem nejvyšší hodnoty.