Co je to NEPZ?

NEPZ je výchovně vzdělávací projekt

Pro koho je určen?

pro děti od 5 do 18 let

Co tím podporujete?

záchranu divokých zvířat a pralesa na Indonéském ostrově Sumatra

Jak se zapojit?

můžete se stát naší partnerskou školou nebo dobrovolníkem.

Pro koho je určen?

Projekt NEPZ je určen všem mateřským, základním a středním školám, které mají zájem zapojit své svěřence do ochrany světového přírodního dědictví deštných pralesů, a kteří věří, že lze tento svět změnit k lepšímu na principu vzdělání, výchovy a spolupráce rodin, škol a ochránců přírody.

Projekt NEPZ je též určen vysokým školám a universitám, od kterých se očekává přímé a aktivní zapojení se do šíření informací široké veřejnosti o nutné ochraně světového přírodního dědictví.

Projekt NEPZ očekává aktivní přístup rodičů, kteří podpoří své děti v zájmu o ochranu divoké přírody, zvířat a deštných pralesů.

Bez názvu-1