Co je to NEPZ?

NEPZ je výchovně vzdělávací projekt

Pro koho je určen?

pro děti od 5 do 18 let

Co tím podporujete?

záchranu divokých zvířat a pralesa na Indonéském ostrově Sumatra

Jak se zapojit?

můžete se stát naší partnerskou školou nebo dobrovolníkem.

Jak se zapojit?

Není nic jednoduššího, než se přihlásit do projektu NEPZ jako partnerská škola, která se 2x ročně aktivně zapojí do přednášek o ekosystémech naší planety a poznávání divoké přírody a zvířat. Stačí se dohodnout na termínech a zapojit co největší množství dětí, žáků a studentů, kteří se nejen dozví mnoho informací, jež korespondují s učivem, ale též se aktivně zapojí do ochrany světového přírodního dědictví deštných pralesů. Každý účastník platí 35 – 45 kč, dle délky přednášky (45-90 minut) a dostane jako důkaz podpory záložku do knihy s přírodním motivem. Pokud škola nedisponuje projekční technikou (plátno, dataprojektor, ozvučení), tak naše vzdělávací společnost vše zajistí a je to v ceně přednášky.

Upřednostňujeme školy, které zapojí oba stupně po několika skupinách, v průběhu celého dopoledne. Přednášky mohou proběhnout ve třídě i tělocvičně, důležité je však alespoň částečné zatemnění. Přednášky probíhají 2x ročně vždy od září do listopadu a od dubna do června. Pokaždé se probírá jiné téma, jehož součástí je film, fotografie s poutavým vyprávěním lektora, který přímo vede projekt Green Life na Sumatře a též vědomostní soutěž se závěrečnou besedou.

Kontaktní email pro zapojení se do projektu NEPZ: nepz@nepz.cz