Tipy pro rodiče 2016-04-02T15:28:16+00:00

detail_01

Několik tipů na seznámení rodičů a jejich dětí s přírodou

a zvířaty

 

Děti jsou velmi citlivé bytosti, které nasávají informace a zkušenosti doslova jako houba. Každý nový zážitek je pro děti zkušeností, která formuje jejich osobnost. Pokud se dítě dostane od malička do pozitivního kontaktu s přírodou a svobodně žijícími zvířaty, tak se jeho osobnost bude formovat svobodně a zdravě. Je-li dítě vystaveno zkušenosti se zajetím, týráním a ubližováním zvířatům, bez náležitého vysvětlení, tak si to přebere jako normální věc a jednání člověka vůči zvířatům, či přírodě.

Takto jsou děti od útlého věku vystavovány normalitě zajetí zvířat v zoologických zahradách, osoba myslivce má v pohádkách pozitivní charakter (O červené Karkulce) a divoké zvíře je pasováno do role zla a nebezpečí (vlk, žralok, had, pavouk, drak…). Na základě této prvotní pohádkové fikce se dítě dostává do nereálného kontaktu s přírodou a zvířetem, které je často démonizováno a vyvolává v dětech strach, jenž ničí jejich přirozenost. Takto se u dětí setkáváme s naprosto nepřirozeným strachem, který není vyvolán vlastní ani rodičovskou zkušeností, nýbrž jakousi generační mystifikací a zkreslenými, ne-li zcela smyšlenými informacemi.

Zářným příkladem takové systémové dezinformace je dnes televize a dokumenty o divoké přírodě. Tyto dokumenty jsou inscenovány, režírovány a stříhány lidmi, kteří potřebují vyvolat v posluchači hrůzu a údiv zároveň. Místo, abychom se dozvídali, jak zvířata skutečně žijí, tak se dozvídáme především, jak zabíjí, loví a umírají ve smrtících čelistech predátorů. Zuby, drápy, krev a maso! Rychlost, výskok, dolet, hloubka, no prostě samé rekordy. Je tohle skutečně to, co bychom se měli o zvířatech dozvídat. Je správné, aby schopnosti zvířat v lidech vyvolávaly strach? Je správné, aby lidé, kteří nám ukazují divokou přírodu a zvířata v jejich nemilosrdné podobě, měli náš obdiv? V konečném důsledku nejde o nic jiného, než o sledovanost, tedy o peníze! Takto jsme den za dnem manipulováni a jen málokdo z nás má možnost si tyto systémové polopravdy a výmysly poopravit reálnou zkušeností.

Divoká příroda je skvost, je to prazáklad života na této planetě, je to jediný správný systém, který zde byl kdy vytvořen. Divoká příroda dává šanci na přežití jen těm nejsilnějším a nejschopnějším. Z tohoto důvodu nedegeneruje, poněvadž předává budoucím generacím jen ty nejlepší geny, které umožňují přežití. Zvířata nejsou majetnická, ani nejsou ničiteli vlastního životního prostředí. Nejsou agresivní, ale svoji sílu používají k tomu, aby přežila, nikoli k tomu, aby se povyšovala, či ubližovala pro zábavu.

Divoká zvířata by v nás měla vzbuzovat obdiv, úctu, respekt a potřebu je chránit. Zachování přirozené krásy má nedozírný vliv na vývoj člověka, poněvadž jen přirozenost v nás zachová potřebu skutečné svobody. Divoká příroda je nezkrotná, stejně jako divoká zvířata a to bychom měli chránit. Nenechme se manipulovat televizí, cirkusy, zoologickými zahradami, či chovatelstvím, které v nás o malička budují majetnictví a zotročování zvířat. Važme si krásy, síly, přirozenosti a svobody. Odmítněme lež, týrání a zotročování. Jen tak můžeme prožít plnohodnotný a svobodný život, který bude stát za to!

 detail_02

Nyní konečně ten tip pro rodiče s dětmi, jak trávit čas.

Vyražte s dětmi do přírody ven z města, učte je, že se musí chovat v přírodě tiše, aby neplašily zvířata, učte je poznávat každého živého tvora, včetně broučků, mravenců a žížal. Učte je, že z nepříliš krásné housenky se vylíhne překrásný motýl. Mějte společnou radost z každého pozorovaného živého tvora. Zaposlouchejte se do zpěvu ptáků a zjistíte, jak kouzelný je třeba obyčejný kos. Kupte dětem dalekohled, fotoaparát, aby již od malička mohly poznávat a zaznamenávat kouzlo přírody. V zimě s nimi poznávejte stopy zvířat, stopujte a sledujte, jak se kolem vás příroda mění a chová. Vezměte si plastový pytel a ukliďte s dětmi kousek lesa, či vyčistěte studánku nebo potok. Vysvětlete jim, že tím pomáháte zvířatům, kterým mohou odpadky ublížit a dokonce je zabít. Oběd si dejte s dětmi v lese na pařezu, nebo na dece. Oběd, který připraví máma do plastových boxů, a všichni si na něm neskutečně pochutnáte.

Učte děti úctě k přirozenému životu! Někdy to pro vás bude těžké, poněvadž se vás budou děti ptát na věci, které sami nevíte, ale nebojte se přiznat nevědomost, nakupte chytré knihy a společně s dětmi se učte naslouchat přírodě. Věřte, že se vám to bude líbit více, než pozorovat celoživotně vězněná zvířata v ZOO, týraná zvířata v cirkusech, či nekonečné víkendy v nesmyslných supermarketech. Díky této cestě vaše děti prožijí krásné dětství, a vyrostou z nich hodnotí lidé, s úctou ke všemu živému a krásnému.

Učte je, že krása tu byla dávno před námi, než člověk začal tvořit svou umělou a destruktivní kulturu. Učte je, že jsme součástí planety Země, která je naším jediným domovem. Pomozme společnými silami s nápravou systémových chyb, kterých jsme se stali nevědomky a neúmyslně součástí. Nezaprodejme naše děti této cílené a systémové dezinformaci, že jediným světlým bodem našeho života je prosperující ekonomika, peníze a blahobyt, za kterým stojí zdevastovaná planeta a (ne)udržitelný rozvoj!

Vsaďme na přirozenost, svobodu a krásu!

detail_03