Co je to NEPZ?

NEPZ je výchovně vzdělávací projekt

Pro koho je určen?

pro děti od 5 do 18 let

Co tím podporujete?

záchranu divokých zvířat a pralesa na Indonéském ostrově Sumatra

Jak se zapojit?

můžete se stát naší partnerskou školou nebo dobrovolníkem.

Pro rodiče

Vážení Rodiče, důvodem vzniku projektu NEPZ je víra, že škola, rodiče i my máme společný zájem na výchově a vzdělávání budoucí generace lidí, kteří pochopí, že životní prostředí, příroda i divoká zvířata jsou důležitou součástí této planety. Tato budoucí generace bude nucena napravit škody a systémové chyby našich předků i nás. Budou to vaše děti, které budou mít v rukách jednu z nejdůležitějších etap lidské existence na Zemi, poněvadž tempo současné devastace je neúměrné schopnostem obnovy naší planety.

Pokusme se společnými silami o nápravu těchto škod již nyní tím, že budeme spolupracovat na vytvoření hodnotné, etické a morální nové generace, která získá respekt, pokoru a úctu k přírodě, zvířatům a celé planetě.

Děkujeme Vám za spolupráci a čas, který  věnujete svým dětem.