Pro rodiče 2017-04-17T08:33:10+00:00

PRO RODIČE 

Vážení Rodiče, důvodem vzniku projektu NEPZ je víra, že škola, rodiče i my máme společný zájem na výchově a vzdělávání budoucí generace lidí, kteří pochopí, že životní prostředí, příroda i divoká zvířata jsou důležitou součástí této planety. Tato budoucí generace bude nucena napravit škody a systémové chyby našich předků i nás.

Budou to vaše děti, které budou mít v rukách jednu z nejdůležitějších etap lidské existence na Zemi, poněvadž tempo současné devastace je neúměrné schopnostem obnovy naší planety.

Pokusme se společnými silami o nápravu těchto škod již nyní tím, že budeme spolupracovat na vytvoření hodnotné, etické a morální nové generace, která získá respekt, pokoru a úctu k přírodě, zvířatům a celé planetě.

 

Děkujeme Vám za spolupráci a čas, který  věnujete svým dětem.