Oko Země 2019-09-03T13:48:44+00:00

Oko Země 2019 – 2024

Světový monitorovací projekt Oko Země využívá fotopastí k získávání unikátních dat ze života divoce žijících zvířat v divočině pěti kontinentů a k odhalování ilegálních aktivit pytláctví a dřevorubectví v národních parcích. Důležitým cílem tohoto projektu je též vytvoření výchovně vzdělávacího a motivačního programu pro školy Etika Země (2025) na mezinárodní úrovni a zviditelnění práce strážců přírody z mnoha koutů světa.

Tento projekt se odehrává ve spolupráci s Mezinárodní federací strážců IRF, s národními federacemi strážců a národními parky a chráněnými územími, či rezervacemi.

 

Monitorovací projekt Oko Země má tyto programy:

 • Oko Tygra (Sumatra – Indonésie)

 • Oko Medvěda (Slovensko, jedná se v Rumunsku a na Špicberkách – Evropa)

 • Oko Nosorožce  (Uganda, Mozambik – Afrika)

Připravujeme:

  • Oko Jaguára (Jižní Amerika)
  • Oko Pumy ( Severní Amerika)
  • Oko Leoparda (Rusko – Asie)
  • Oko Klokana  (Austrálie)

Jak to probíhá:

Používáme fotopasti UV595HD (3 800 Kč), které jsme schopni rozmisťovat nejenom na zemi, ale také v korunách stromů. Takto jsme monitorovali v roce 2018 život orangutanů na Sumatře s úchvatnými výsledky. Fotopasti rozmisťují vyškolené monitorovací týmy. Data z fotopastí budou v první periodě získávány v letech 2019 – 2024, v roce 2024 bude celý vzdělávací program Etika Země zpracováván a v roce 2025 bude nabízen a distribuován do škol na 5ti kontinentech ve spolupráci s IRF a projektem NEPZ.

 

 

Jak se můžete zapojit i Vy a vaše firmy:

 1. podpořte zakoupení fotopasti sponzorským darem v hodnotě 3 800 Kč na transparentní účet Oko Země: Fio banka CZ – 2300885305 / 2010 a navrhněte školu, která se tímto stane partnerem Oko Země a bude od nás získávat data z fotopasti.

 2. Podporujte Oko Země trvalým příkazem na transparentním účtu, nebo darujte libovolnou částku na provoz Oko Země (baterie, SD karty, kovové boxy, natáčení…)

 3. Zapojte se do vzniku a tvorby vzdělávacích materiálů Etika Země (malby, kresby, fotografie, videa, korektura textů, grafika, tisk…).

 

Spolupráce se školami:

Významnými spolupracovníky Oko Země jsou partnerské školy projektu NEPZ na českých, moravských a slovenských školách. Žáci a studenti společně s učiteli získávají finanční prostředky, z nichž sponzorují partnerské fotopasti a tím pádem se stávají významnými partnery Oko Země. Zpětně pak získávají data z fotopastí pro vzdělávací účely. 

 

Význam projektu Oko Země:

Již po celé generace se učíme ve školách o tom, jaká je anatomie zvířat, či jejich význam pro člověka. Nikdo nás však neučí o skutečném životě zvířat a o jejich významu pro celý ekosystém. Neučíme se o skutečném významu lesa, naše výuka postrádá souvislosti, etiku a přirozenost. Stále ve školách slyšíme slovní obraty jako lovná zvěř, či škodná, nebo užitečné zvíře. Uvěřili jsme v nepostradatelnost lesního hospodářství, či myslivosti v krajině, přijali jsme rizikovou chemizaci v zemědělství nebo ve stravování závislé na masném průmyslu.

Tohle jsou skutečně důležitá témata k otevřené diskusi. V době, kdy nám dnes a denně mizí z planety Země živočišné a rostlinné druhy, kdy hoří deštné a boreální pralesy, kdy se mění viditelně klima, se musíme zamyslet a konečně pohlédnout pravdě do očí kdo vlastně jsme my lidé, a přiznat si, že žijeme ve skutečnosti na planetě zvířat. Musíme obnovit respekt a úctu k přírodě.

Naším cílem je vytvořit podmínky pro výchovu a vzdělávání jedné celé generace lidí, kteří konečně pochopí, že jsou součástí Země, tedy přírody, a přestanou ji bezuzdně ničit ve jménu neudržitelného ekonomického růstu a konzumního způsobu života. Oko Země je nejenom klíč ke vzniku Etiky Země, ale také velkým varováním nastupující generace před chybami generací minulých i té současné.