Projekt Green Life 2019-07-12T14:05:27+00:00

PROJEKT GREEN LIFE

Nositelem projektu Green Life je česká nezisková nevládní organizace spolek Prales dětem, která vznikla v České republice v roce 2009 a zabývá se ochranou tropického deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat na Sumatře v Indonésii. Nedílnou součástí této činnosti je výchova a vzdělávání dětí a mládeže v České Republice  i v Indonésii.

Spolek Prales dětem a jeho aktivity nejsou financovány z žádných dotačních programů a státních grantů. Je to zcela nezávislá organizace na ochranu přírody a vzdělávání dětí. 

 

Projekt Green Life a stejnojmenná česko-indonéská pralesní rezervace vznikly v roce 2009 na Sumatře. V současné době má rezervace rozlohu 121,3  hektarů, tedy 1.213.000 m². Výjimečnost rezervace tkví v tom, že se nachází přímo na hranicích s NP Gunung Leuser. Cílem rezervace je vytvářet funkční nárazový a ochranný blok mezi národním parkem a lidskou civilizací, na území mezi řekami Berkail, Sembelang a Sekelam. Velkou vizí je dosáhnout rozlohy rezervace o rozloze 300 – 600 hektarů území, které bude sloužit k ochraně tygrů, slonů a orangutanů sumaterských.

Projekt Green Life se též zabývá vzděláváním a výchovou indonéských dětí a mládeže. V roce 2015 jsme postavili důležité výchovně – vzdělávací středisko Tygří dům u vesnice Batu Katak, který byl otevřen 23. 1. 2016. V současné době složí jako základna pro Tygří hlídku a pro dobrovolníky, kteří přijíždí pomáhat do rezervace.

Projekt Green Life zaměstnává 5 místních mužů v Tygřím komandu, což je proti-pytlácká hlídka střežící rezervaci Green Life a hranice národního parku Gunung Leuser mezi řekami Berkail a Sekelam.

Od roku 2017 se mimo jiné rozjel i projekt Blue Life, který se zabývá ochranou oceánu v souostroví Pulau Banyak na Sumatře. Na ostrůvku Sikandang jsme vybudovali dobrovolnické centrum. Cílem projektu Blue Life je čištění pláží a podmořského světa od naplavených plastových odpadků, spolupráce s ostrovními vesnicemi a vzdělávání dětí o významu oceánu. Společně vyčistíme a budeme udržovat rajskou krásu souostroví Pulau Banyak, kde mořské želvy kladou svá vajíčka na plážích. Snažíme se jít příkladem.

 

Více o projektu Green Life se dozvíte na této adrese: www.pralesdetem.cz

Více o projektu Blue Life se dozvíte na této adrese: www.oceandetem.cz