Co je to NEPZ?

NEPZ je výchovně vzdělávací projekt

Pro koho je určen?

pro děti od 5 do 18 let

Co tím podporujete?

záchranu divokých zvířat a pralesa na Indonéském ostrově Sumatra

Jak se zapojit?

můžete se stát naší partnerskou školou nebo dobrovolníkem.

Projekt Green Life

gl

Nositelem projektu Green Life je česká nezisková nevládní organizace spolek Prales dětem, která vznikla v České republice v roce 2009 a zabývá se ochranou tropického deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat na Sumatře v Indonésii. Nedílnou součástí této činnosti je výchova a vzdělávání dětí a mládeže v České Republice  i v Indonésii.

Spolek Prales dětem a jeho aktivity nejsou financovány z žádných dotačních programů a státních grantů. Je to zcela nezávislá organizace na ochranu přírody a vzdělávání dětí. Spolek Prales dětem sídlí v Hodějovicích na Vysočině. 

 

Projekt Green Life a stejnojmenná česko-indonéská pralesní rezervace vznikly v roce 2009 na Sumatře. Zakladateli rezervace jsou Milan Jeglík společně s Ali Ruslim. V současné době má rezervace rozlohu 92,5 hektarů, tedy 925.000 m². Výjimečnost rezervace tkví v tom, že se nachází přímo na hranicích s NP Gunung Leuser. Cílem rezervace je vytvářet funkční nárazový a ochranný blok mezi národním parkem a lidskou civilizací, na území mezi řekami Berkail, Sembelang a Sekelam. Velkou vizí je dosáhnout rozlohy rezervace o rozloze 300 – 600 hektarů území, které bude sloužit k ochraně tygrů, slonů a orangutanů sumaterských.

Projekt Green Life se též zabývá vzděláváním a výchovou indonéských dětí a mládeže. V roce 2015 jsme postavili důležité výchovně – vzdělávací středisko Tygří dům u vesnice Batu Katak, který byl otevřen 23. 1. 2016. 3x v týdnu sem přichází cca 60 místních dětí za výukou angličtiny a environmentální výchovy.

Projekt Green Life zaměstnává 4 místní muže v Tygřím komandu, což je proti-pytlácká hlídka střežící rezervaci Green Life a hranice národního parku Gunung Leuser mezi řekami Berkail a Sekelam.

Od roku 2017 rozjíždíme projekt Blue Life, který se bude zabývat ochranou oceánu v souostroví Pulau Banyak na Sumatře. Na ostrůvku Sikantang budujeme dobrovolnické a vzdělávací centrum. Cílem projektu Blue Life je čištění pláží a podmořského světa od naplavených plastových odpadků, spolupráce s ostrovními vesnicemi a vzdělávání dětí o významu oceánu. Společně vyčistíme a budeme udržovat rajskou krásu souostroví Pulau Banyak, kde mořské želvy kladou svá vajíčka na plážích. Snažíme se jít příkladem.

Více o projektu Green Life se dozvíte na této adrese: www.pralesdetem.cz