Čím jsme jiní 2019-05-26T13:39:00+00:00

ČÍM JSME JINÍ? 

NEPZ přímo podporuje projekty na ochranu nejohroženějších druhů zvířat na Zemi. Jedná se o ochranu tygrů, slonů a orangutanů sumaterských, karet obrovských a pravých, kožatek a mořských krokodýlů. Plánujeme rozšíření i na další ekosystémy a druhy zvířat. Celá třetina z výtěžku přednášek NEPZ jde na podporu projektů Green Life a Blue Life. Druhá třetina pokrývá náklady s tvorbou dalších vzdělávacích materiálů pro děti a mládež. Pouhá jedna třetina je určena na existenci lektorů NEPZ.

Vaše děti, žáci a studenti se stanou přímými spolupracovníky protipytláckých hlídek a mohou se společně se školou a školní fotopastí zapojit do monitorovacího programu Oko tygra 2018 – 2020 a Oko Země 2019 – 2023.