Lektoři NEPZ 2019-09-22T09:45:33+00:00

LEKTOŘI NEPZ 

 

MILAN JEGLÍK

Předseda spolku Prales dětem, instruktor potápění, vystudoval střední lesnickou školu v Trutnově, sloužil u kriminální policie, poté kameraman, ochránce přírody, dobrodruh, vegan, bojovník za práva zvířat a lektor projektu NEPZ.

 

„Po 11 letech života v Indonésii, po více než 5 000 ponorech v Indopacifiku, po 5ti letech expediční plavby po největší ostrovní říši planety a po několikaletém poznávání tropických deštných pralesů, jsem se  v roce 2012 rozhodl, že musím sdělit nastupující generaci své zkušenosti s přírodou a divokými zvířaty. Zjištění, že média zkreslují informace o přírodě, že se nedozvídáme skutečnosti o devastaci naší společné planety a jsme systematicky manipulováni k podpoře neudržitelného rozvoje, mně přivedlo na cestu výchovy a vzdělávání nastupující generace a široké veřejnosti.

Přijal jsem výzvu k práci lektora výchovně vzdělávacího projektu NEPZ, který je jednou z mála šancí, jak sdělovat dětem a mládeži, co se kolem nás skutečně děje. Důvodem mého počínání je víra, že jsme schopni společně se školami a rodinami vychovat jednu celou hodnotnou generaci, která bude vnímat přírodu jako klenot, nikoli jako předmět devastace a výdělku. Generaci, pro kterou bude ochrana přírody a zvířat stejně normální, jako nákup v supermarketu. Generaci, která nebude podporovat cirkusy se zvířaty, jejich zajetí a zneužívání pro lidskou zábavu. Generaci, která pochopí, že je příroda nezávislá a je základem života na naší společné planetě.

Tak jak se budeme dnes chovat k životnímu prostředí, tak budou muset v budoucnu žít lidé, kteří se ještě nenarodili.“

ZUZANA KOLOUŠKOVÁ 

Místopředseda spolku Prales dětem, zkušený potápěč s více jak 400 ponory, vystudovala zahradní a krajinnou architekturu na Mendelově Univerzitě v Brně, fotografka, ochránce přírody, veganka, bojovnice za práva zvířat, ředitelka NEPZ a místopředsedkyně spolku Prales dětem.

 

„V roce 2011 se mi zcela změnil život, odjela jsem na dobrovolnický program do Indonésie a už tam zůstala. Pochopila jsem, jak je důležité chránit původní divokou přírodu, i když je tisíce kilometrů daleko. Můj svět se obrátil naruby. Smyslem mého života se stala ochrana zvířat, pralesů a budoucnosti. Na základě těchto zkušeností jsem se rozhodla v Česku založit výchovně vzdělávací program Green Life Education a společně se svým životním partnerem jsme vymysleli projekt Nejbohatší Ekosystémy Planety Země. Pochopila jsem, že jednou z možností ovlivnit budoucnost, je vzdělávat děti a mládež současnosti.

Svoji práci nepovažuji za zaměstnání, nýbrž poslání. Šíříme myšlenku ohleduplnosti, rozumu a milosrdenství. Nesnáším lhostejnost vůči týrání zvířat a bezbranných bytostí. Bojujeme proti chamtivosti, lhostejnosti a bezohlednosti! Snažíme se zachovat původní a přirozenou krásu a tu nám dnes poskytuje pouze příroda, která však každý den trpí pod tíhou člověka. Jsem si vědoma, že je to těžký úkol a možná i neřešitelný, ale i přes to věřím, že to má smysl. Vážím si každého člověka, který není lhostejný k bolesti a utrpení druhých.“

 

PETR COUBAL

 

LENKA A MIREK VYMAZALOVI

13 roků společně plujeme na vlnách života a biorytmů slovácké metropole Kyjov. Před 8 lety jsme si slíbili, že v těžkých životních chvílích si budeme bok po boku oporou a v těch krásných inspirací.  A jsou tomu už 7 a 3 roky, co se k nám na naši bárku Života přidali 2 malé princezny, naše malé učitelky pravdy, přirozenosti
a lásky.

Rodina je pro nás největší dar, který nám mohl být dán. Až když se člověk stane rodičem a dá novému životu prostor BÝT, tak si plně uvědomí hloubku a smysl veškerého našeho bytí a smysl Života. Uvědomí si, jak jsou pro nás důležité vztahy. Vztah k sobě samotnému, k vlastní rodině, partnerovi, dětem, vlastnímu
městu, kraji, ZEMI A PŘÍRODĚ..

Každý den si plně uvědomujeme, že nám nesmí být lhostejné, co tady pro další generace zanecháme.

Máme dlouholeté zkušenosti s pořádáním příměstských táborů, výukou cizích jazyků, pořádáním sportovních, kulturních a dobrovolnických akcí. Propojení výchovy, vzdělání dětí a mládeže směřující k upevnění si vztahu k ŽIVOTU A PŘÍRODĚ v podobě naprosto ojedinělého a nadčasového programu NEPZ považujeme za sen jenž se nám stává realitou. S hlubokou úctou v srdci děkujeme za důvěru do nás vloženou.

 

MARIE A FILIP NOVÁKOVI

K projektu NEPZ nás přivedla společná vášeň pro cestování a podporu věcí, které mají smysl. To vše se nám spojilo v projektu Prales dětem, kam jsme oba odjeli si vyčistit hlavu. A udělali jsme to pořádně – odešli jsme z práce a přes 3 měsíce cestovali po Indonésii a zjišťovali jak je příroda úžasná a jak je důležité jí chránit. Po návratu jsme o tom se všemi mluvili a došlo nám, že to, co jsme prožili, viděli, cítili a zjistili na cestách, máme chuť šířit dál. Díky Milanovi a Zuzce jsme našli cestu a stali se nejen přáteli ale také lektoři projektu NEPZ. Jak se zpívá v jedné písničce „..možnosti tu jsou“ a proto jsme se rozhodli tyto možnosti ukazovat, podporovat a rozvíjet s mladými lidmi, protože věříme, že nám s tím pomůžou. Sdílení osobních zážitků je pro nás cesta, jak upozorňovat nejen na krásu přírody, ale také na její křehkost a rizika, která jí hrozí.
Pojďte do toho s námi!

 

ANETA TONZAROVÁ

 

MICHAELA KRŠÁKOVÁ A TOMÁŠ ŠMÁTRALA