Co je to NEPZ?

NEPZ je výchovně vzdělávací projekt

Pro koho je určen?

pro děti od 5 do 18 let

Co tím podporujete?

záchranu divokých zvířat a pralesa na Indonéském ostrově Sumatra

Jak se zapojit?

můžete se stát naší partnerskou školou nebo dobrovolníkem.

Jak nám pomoci

Každý se může zapojit do ochrany tropických deštných pralesů už jenom tím, jak se chová a co kupuje. Nebudeme-li podporovat obchod s tropickým dřevem, vyvarujeme-li se výrobkům s obsahem oleje z palmy olejné, snížíme-li spotřebu papíru nebo jej nahradíme papírem recyklovaným, budeme-li obecně kupovat výrobky z recyklovaného materiálu, či podpoříme-li projekty na ochranu deštných pralesů, tak se můžeme významně podílet na postupných změnách k lepšímu na naší nádherné a těžce zkoušené planetě. Jak se ještě více podílet na ochraně deštných pralesů s projektem NEPZ?

ZAPOJTE CELOU ŠKOLU

Čím více dětí, žáků a studentů se zapojí do projektu NEPZ, tím větší úspěšnost v šíření informací o nutné ochraně světové přírodního dědictví deštných pralesů a pochopení významu přírody. Zároveň více posluchačů znamená i větší finanční podporu projektu Green Life formou vstupného. Přednášky jsou vhodně voleny dle věkové hranice posluchačů.

ODBĚR ČASOPISU GREEN LIFE

Pokud se zapojí děti, žáci a studenti partnerských škol do odebírání výchovně vzdělávacího časopisu Green Life, tím bude větší a pravidelnější informovanost o významu divoké přírody, o problematice její devastace a nutné ochraně. 4x ročně se čtenáři dozví reálné informace o naší planetě, o našem společném projektu Green Life, o skutečných ochráncích přírody, o divokých zvířatech a o nezastíraných problémech současnosti. Výtěžek z časopisu Green Life jde na podporu provozu výchovně vzdělávacího centra Tygří dům na Sumatře. Časopis Green Life je založen na pravdivých informacích a je oproštěn od reklam.

DOPORUČTE  NEPZ DO ŠKOL

Velmi důležitou formou pomoci projektu Green Life je šíření informací o projektu NEPZ do dalších MŠ, ZŠ a SŠ. Čím více partnerských škol a posluchačů, tím větší šance, že do budoucna vytvoříme společnými silami jednu generaci lidí, pro kterou  bude zájem o životní prostředí a ochranu přírody, zcela běžnou aktivitou a doslova pozitivně chápanou povinností každého slušného a vnímavého člověka.

SBĚR PAPÍRŮ, PLASTŮ, VÍČEK A JINÉ

Každá partnerská škola se může zapojit do podpory projektu Green Life organizovaným sběrem plastových, či hliníkových víček, nebo papíru, a přispívat tím na záchranu pralesa nebo na vzdělávání indonéských dětí ve vztahu k přírodě a divokým zvířatům. Na každou takovou sbírku bude škole vystaven doklad a certifikát.