Jak nám pomoci 2018-04-14T09:27:47+00:00

JAK NÁM POMOCI

Každý se může zapojit do ochrany tropických deštných pralesů už jenom tím, jak se chová a co kupuje. Nebudeme-li podporovat obchod s tropickým dřevem, vyvarujeme-li se výrobkům s obsahem oleje z palmy olejné, snížíme-li spotřebu papíru nebo jej nahradíme papírem recyklovaným, budeme-li obecně kupovat výrobky z recyklovaného materiálu, či podpoříme-li projekty na ochranu deštných pralesů, tak se můžeme významně podílet na postupných změnách k lepšímu na naší nádherné a těžce zkoušené planetě.

 

 

Jak se ještě více podílet na ochraně deštných pralesů s projektem NEPZ?

 

ZAPOJTE CELOU ŠKOLU

 

Čím více dětí, žáků a studentů se zapojí do projektu NEPZ, tím větší úspěšnost v šíření informací o nutné ochraně světové přírodního dědictví deštných pralesů a pochopení významu přírody. Zároveň více posluchačů znamená i větší finanční podporu projektu Green Life formou vstupného. Přednášky jsou vhodně voleny dle věkové hranice posluchačů.

 

SBĚREM CERTIFIKÁTŮ K ZÁCHRANĚ PRALESA ČI OCEÁNU

 

CERTIFIKÁTY NA ZÁCHRANU PRALESA 

 

ODBĚR ČASOPISU GREEN LIFE

Pokud se zapojí děti, žáci a studenti partnerských škol do odebírání výchovně vzdělávacího časopisu Green Life, tím bude větší a pravidelnější informovanost o významu divoké přírody, o problematice její devastace a nutné ochraně. 4x ročně se čtenáři dozví reálné informace o naší planetě, o našem společném projektu Green Life, o skutečných ochráncích přírody, o divokých zvířatech a o nezastíraných problémech současnosti. Výtěžek z časopisu Green Life jde na podporu provozu výchovně vzdělávacího centra Tygří dům na Sumatře. Časopis Green Life je založen na pravdivých informacích a je oproštěn od reklam.

 

DOPORUČTE  NEPZ DO ŠKOL

 

Velmi důležitou formou pomoci projektu Green Life je šíření informací o projektu NEPZ do dalších MŠ, ZŠ a SŠ. Čím více partnerských škol a posluchačů, tím větší šance, že do budoucna vytvoříme společnými silami jednu generaci lidí, pro kterou  bude zájem o životní prostředí a ochranu přírody, zcela běžnou aktivitou a doslova pozitivně chápanou povinností každého slušného a vnímavého člověka.

 

SBĚR PAPÍRŮ, PLASTŮ, VÍČEK A JINÉ

 

Každá partnerská škola se může zapojit do podpory projektu Green Life organizovaným sběrem plastových, či hliníkových víček, nebo papíru, a přispívat tím na záchranu pralesa nebo na vzdělávání indonéských dětí ve vztahu k přírodě a divokým zvířatům. Na každou takovou sbírku bude škole vystaven doklad a certifikát.