Co je to NEPZ?

NEPZ je výchovně vzdělávací projekt

Pro koho je určen?

pro děti od 5 do 18 let

Co tím podporujete?

záchranu divokých zvířat a pralesa na Indonéském ostrově Sumatra

Jak se zapojit?

můžete se stát naší partnerskou školou nebo dobrovolníkem.

Hodnocení škol

ZŠ Botanická, Brno, Botanická 70

18.1.2013

Mgr. Martina Schoříková (zást.ředitelky)

Úvodní lekce vzdělávacího projektu NEPZ úplně nadchla žáky i pedagogy naší školy, přesně splnila má očekávání. Vystupování pana Jeglíka naprosto profesionální, metodicky správné, přiměřené věku dětí, příjemný hlas. Rozhodně budu doporučovat v ostatních základních, mateřských i středních školách. Je štěstí pro naši planetu, že ještě existují lidé jako je Jeglík a Zuzana Koloušková. Moc děkujeme, rádi je opět pozveme k nám do školy v červnu 2013 i jindy.

 

SOŠ a SOU Služeb Velký Újez, s.r.o.

8.1.2013

Ing. Janoszková Gabriela

7.ledna 2013 jsme se se svými žáky zúčastnila přednášky projektu „Nejbohatší ekosystémy planety Země“. Velice oceňuji autentičnost přednášejícího p. Milana Jeglíka, který své vyprávění doplnil o fotografie a videa s danou problematikou.

Musím přiznat, že v běžném životě si člověk málokdy uvědomí, jak křehký je celý ekosystém. Tato přednáška nás všechny přiměla k zamyšlení, nad tím kolik utrpení přináší lidská nenasytnost.

Projekt Hodnotím velice kladně.

 

SZŠ a VOŠZ Olomouc

7.1.2013

Hana Špilová

Dne 7.1 2013 na naší škole proběhla přednáška Nejbohatší ekosystémy planety Země. Tato přednáška měla jak ze stran pedagogů tak studentů velice příznivý ohlas. Myslím, že už žádný ze žáků nepůjde do cirkusu ani si nekoupí kožich (film pozemšťané shlídli někteří dobrovolně doma a dali ho sdílet všem na facebooku). Dokonce vyvstaly dotazy, jestli by se nedalo nějak více pomoci, a někteří by ihned do Indonésie jeli pomáhat. Také by je více zajímal každodenní život v Indonésii.

Přednáška měla vysokou úroveň a to jak odbornou, tak pedagogickou a touto cestou bychom chtěly požádat o další spolupráci.

 

ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24, Prostějov

10.12.2012

Mgr. Kamila Sedláčková

Projekt s uvedeným názvem se nám všem velmi líbil, z ohlasů žáků vyplynul pouze jeden nedostatek, a to délka programu. Vzhledem k jeho zajímavosti by uvítali delší videoprojekci i povídání o tamějším způsobu života a o náplni práce lidí, kteří se podílí na záchraně ekosystému v této oblasti.

 

Mateřská škola příspěvková organizace, Celní 11, Město Albrechtice

10.12.2012

Kozelská, Včelná

Přednáška byla velmi zajímavá, doplněna diaprojekcí, výkladem, dětem i dospělým byly zodpovězeny doplňující otázky.

Nové informace jsme doslova všichni hltali, jak byla beseda poutavá. Velice kladně hodnotíme kvíz pro děti o informacích k moři, o rybách, ptácích, hmyzu, plazech.

Pojem „prales“ byl dětem blíže přiblížen, život a nebezpečí v něm, neznámý lov zvěře, jejich zabíjení a celková ochrana fauny.

 

ZŠ Holčovice příspěvková organizace, okres Bruntál

2.12.2013

Alexandra Klučarová

O tajemství indonéské fauně a flóře přijel do ZŠ Holčovice přednášet p. M. Jeglík, který v Indonésii již 10 let žije a pracuje. Přednášející svým vystupováním a širokými znalostmi zaujal všechny malé i velké posluchače.

Přednáška byla odlehčena zajímavou vědomostní soutěží. Pro straší žáky p. Jeglík na závěr zajímavého a poučného dopoledne promítnul smutný snímek o krutostech páchaných na zvířatech, který v dětech vyvolal silné emoce. P. Jeglíkovi se podařilo posluchačům nejen rozšířit obzory, ale své publikum přiměl zamyslet se nad současným stavem světa – nad sobeckým a krutým počínáním lidstva.

Naši žáci i učitelé se těší na další spolupráci a více osobních zkušeností a zážitků z tohoto kouzelného místa.

 

ZŠ Most, Jakuba Arbesa 2454, Most

22.11.2012

Mgr. Jana Klimecká

Dne 22.11.2012 u nás na škole proběhlo setkání s autory projektu Nejbohatší ekosystémy planety Země. Dětem byl promítnut film, o kterém pak autoři s dětmi besedovali, připravili pro ně kvíz a soutěž. Děti byly aktivní, spolupracovaly a o témata se zajímaly.

Zcela určitě se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací, které jim byly podány v souvislostech s naší zemí a naším životem.

Myslím, že celý program byl pro žáky velkým přínosem.

 

ZŠ Praktická Chabařovice

19.11.2012

Mgr. Dagmar Kříčková

Ochrana přírody je velice citlivé téma, protože se to týká jak života kolem nás, tak především celé planety. Program vhodně nastínil možnosti aktivního zapojení žáků a všech lidí do ochrany přírody v globálním hledisku. Pořad vysvětlil dětem, že se nás týkají problémy životního prostředí celé planety, nejenom místa, kde žijeme a nejen v současnosti, ale hlavně pro další generace.

 

ZŠ Dubá, okres Česká Lípa

15.11.2012

Mgr. Jana Mašková (koordinátor EVVO)

Úžasné, úchvatné, přínosné, poučné, zábavné. Děti se bavily, zajímalo je to. Těší se na příště. Pomáhat chceme i my dospělí.

 

ZŠ Světlá nad Sázavou, Komenského 234

14.11.2012

H.Štercová, P. Štěpánková

Úvodní přednášku poslouchali žáci se zájmem, následující film o činnosti organizace Green Life v nich zanechal trvalý prožitek. Bylo to zřejmé, když jsme s dětmi 4. a 5. Třídy diskutovali o této problematice v dalších vyučovacích hodinách.

Tato akce byla velkým přínosem pro žáky i pedagogy.