Průvodce přednáškami NEPZ 2019-05-19T10:27:08+00:00

PRŮVODCE PŘEDNÁŠKAMI NEPZ

 

Seznamte se v této fotogalerii s ekosystémy planety Země, které jsou předmětem výchovně vzdělávacího projektu NEPZ na českých školách.

 

 

PROJEKT GREEN LIFE

Česko indonéský projekt zabývající se ochranou tropického deštného pralesa, tygrů sumaterských a ohrožených druhů zvířat v ekosystému Leuser na Sumatře v Indonésii.

V první přednášce se děti, žáci a studenti dozví o reálné ochraně deštného pralesa, které se mohou stát plnohodnotnou součástí. Ukážeme jim příklad, že si každý člověk může splnit svůj vlastní dětský sen, kterému je však třeba obětovat velkou část svého života.

Více informací o projektu Green Life naleznete zde.

 

 

TROPICKÝ DEŠTNÝ PRALES

Druhá přednáška se týká tématu tropický deštný prales, jeho význam, ohrožení a ochrana. Zavedeme vás do divoké přírody ekosystému Leuser na Sumatře, seznámíme posluchače se skutečným významem deštných pralesů, s ohrožením, které sami podporujeme a s ochranou, které se můžeme osobně účastnit.

 

 

KORÁLOVÝ ÚTES

Třetí kolo přednášek projektu NEPZ zavede děti, žáky a studenty do ekosystému korálových útesů v tropickém moři, které jsou druhově nejbohatším přírodním společenstvím na Zemi. Posluchači se dozví jeho význam, ohrožení a možnosti osobní ochrany.

 

 

SAVANA A MONZUNOVÝ LES – VARAN KOMODSKÝ

Ve čtvrté části projektu NEPZ zamíříme na Komodské ostrovy, kde se seznámíme nejdříve s ekosystémem savan a monzunových lesů, v nichž žijí největší masožraví suchozemští ještěři planety Země, varani komodští. Seznamte se s divočinou, která má svá jasná pravidla…

 

 

MOŘSKÉ POBŘEŽÍ ROVNÍKOVÝCH OBLASTÍ

Mořská pobřeží jsou pátým dílem projektu NEPZ, který posluchače zavede na rozlehlé pláže, magické útesy, do mangrovových lesů, či na opuštěné ostrovy. Seznámíte se s mořskými ptáky, lezci, či problémem znečištění pobřeží.

 

 

LESY MÍRNÉHO PÁSU

Šestý díl projektu NEPZ vás zavede nejblíže k našemu domovu, tedy do lesů mírného pásma, který je úchvatným ekosystémem na Zemi. Seznámíte se nejen se zvířaty, ale též s problémy masivního odlesňování, či trofejovým lovem zvířat pro zábavu.

 

 

SOPKY A VULKANICKÉ OBLASTI 

Sedmý díl projektu NEPZ se týká sopek a vulkanické činnosti. Uvidíte sopky Indonésie, která leží v tzv. ohnivém kruhu Země. Toto téma vás zavede k samotné prapodstatě života na Zemi a k uvědomění si, že jsme součástí sil, které jsou mnohem mocnější než my lidé.

 

LEDOVCE

Tento osmý zajímavý díl projektu NEPZ vás zavede k islandským ledovcům. Zjistíte, jak ledovce vznikají a proč jsou důležité pro Zemi. Seznámíte se globálním oteplováním a důsledky lidské činnosti na naši planetu, přírodu a každého z nás.

 

 

OTEVŘENÝ OCEÁN

Osmý díl se zabývá otevřeným oceánem, nejvýznamnějším ekosystémem pro stabilitu klimatických podmínek na Zemi. Seznámíte se s kolébkou života, jejím významem, ohrožením a osobní ochranou. Důležitým prvkem této přednášky je uvědomění si vážnosti znečištění oceánu plastovými odpadky a pochopení důležitosti recyklace materiálů pro budoucnost lidstva.

 

 

TROPICKÉ MOKŘADY

Desátý díl NEPZ vás zavede do ekosystému tropických mokřadů, do magrovových lesů, či pobřežních bažin v Indonésii. Vydejte se společně s námi za poznáním a pochopením významu mokřadů, jejich ohrožením a možnou osobní ochranou. Tento díl byl natáčen převážně v Singkilských mokřinách na severozápadní Sumatře, kde jsme pátrali po mořských krokodýlech a hledali cestu k jejich ochraně před pytláctvím.

ŘÍŠE HMYZU – SVĚT TRPASLÍKŮ (DEŠTNÝ PRALES)

Jedenáctý díl se zaměřuje na svět hmyzu deštného pralesa, na jeho význam pro celou planetu i nás samotné. Dozvíte se, co hmyz ohrožuje, a jak se můžete zapojit do jeho ochrany i u vás doma. Mnoho lidí má z hmyzu panickou hrůzu a cílem tohoto dílu je ukázat žákům a studentům hmyz z jiného úhlu pohledu, než pouze uměle vyvolávaný strach a neopodstatněné fóbie.

JEHLIČNATÝ BOREÁLNÍ LES

Dvanáctý díl vás zavede do severských jehličnatých boreálních lesů a seznámí vás s jejich významem a se zvířaty v něm žijícími. Tato výprava na Aljašku vám představí kouzlo divoké přírody, seznámíte se s medvědy grizzly, losy, soby, či ursony. Též se zamyslíme nad morálními hodnotami v souvislosti s trofejovým lovem.

ZUBR EVROPSKÝ – RUSKO

Třináctý díl směřuje na východ do zimní ruské divoké přírody, kde již více než 20 let zachraňují zubry evropské a vracejí je úspěšně do přírody. V současné době obývá ruskou divočinu této oblastí více než 500 těchto totemových zvířat, největších přežvýkavců Evropy. Též se dozvíte historii těchto turovitých obrů a zjistíte, proč vlastně z evropské přírody úplně zmizeli. Dnes se je snažíme opět vrátit do přírody.

MOŘSKÉ ŽELVY – INDONÉSIE

Čtrnáctý díl vás seznámí s dalším kriticky ohrožených druhem zvířat, s mořskými želvami. Představíme vám jejich život pod mořskou hladinou, na souši na plážích při kladení vajíček, ale také se seznámíte s jejich největšími nepřáteli. Tento díl vás zavede do Indonésie a je zaměřen též na odpadky v oceánech a řešení, která jsou v moci dokonce samotných žáků a studentů.

LIDOOPI – DEŠTNÝ PRALES AFRIKA

Patnáctý díl vás nejdříve zavede do Indonésie na Sumatru, kde se setkáte s největším lidopem Asie s orangutanem, ale poté hned vyrazíme směr africký rovníkový deštný prales v Ugandě, kde se seznámíte se šimpanzy a gorilami v jejich přirozeném prostředí. Též se dozvíte, kdo a co tyto lidoopi ohrožuje a co s touto skutečností jejich ohrožení můžeme učinit i my samotní tedy jak jim můžeme reálně pomoci.

EKOSYSTÉM ŘEKY NIL – AFRIKA

 

Šestnáctý díl vám představí úchvatný ekosystém řeky Nil v NP Murchison, zavítáme do neuvěřitelné vodní divočiny vodního kanálu Kazinga, či do mokřadů a bažin. Vypravíme se do divoké přírody Ugandy a seznámíme vás s hrochy, slony, krokodýly nilskými a s obrovským množstvím ptáků, kteří se v okolí vody v Africe vyskytují. Též se dozvíme, co tento ekosystém ohrožuje a opět nás to zavede zpět k plastovým odpadkům, které jsou prokletím tohoto světa.

 

DALŠÍ PLÁNY PROJEKTU NEPZ

 

V současné době máme vytvořenu sérii 14ti vzdělávacích filmů pro 4 letý výchovně-vzdělávací program NEPZ na školách, kdy do partnerských škol zavítáme 2x ročně, vždy v prvním a druhém pololetí. V budoucnu chystáme dokončit tyto vzdělávací filmy z dalších ekosystémů:

 

  • Horské pásmo

  • Pouště a polopouště

  • Mediterán

  • Mokřady a sladké vody mírného pásma

  •  Tundra

  •  Step

  •  Tajga a jehličnaté lesy

  •  Savana – Afrika

Cílem projektu NEPZ je přinést dětem a mládeži ucelený pohled na planetu Zemi, s nadčasovým etickým pohledem a hlubokým morálním kodexem chování člověka vůči životnímu prostředí a planetě Zemi, jako symbolem nejvyšší hodnoty.