Průvodce přednáškami NEPZ 2018-04-13T15:38:14+00:00

PRŮVODCE PŘEDNÁŠKAMI NEPZ

 

Seznamte se v této fotogalerii s ekosystémy planety Země, které jsou předmětem výchovně vzdělávacího projektu NEPZ na českých školách.

 

 

PROJEKT GREEN LIFE

Česko indonéský projekt zabývající se ochranou tropického deštného pralesa, tygrů sumaterských a ohrožených druhů zvířat v ekosystému Leuser na Sumatře v Indonésii.

V první přednášce se děti, žáci a studenti dozví o reálné ochraně deštného pralesa, které se mohou stát plnohodnotnou součástí. Ukážeme jim příklad, že si každý člověk může splnit svůj vlastní dětský sen, kterému je však třeba obětovat velkou část svého života.

Více informací o projektu Green Life naleznete zde.

 

 

TROPICKÝ DEŠTNÝ PRALES

Druhá přednáška se týká tématu tropický deštný prales, jeho význam, ohrožení a ochrana. Zavedeme vás do divoké přírody ekosystému Leuser na Sumatře, seznámíme posluchače se skutečným významem deštných pralesů, s ohrožením, které sami podporujeme a s ochranou, které se můžeme osobně účastnit.

 

 

KORÁLOVÝ ÚTES

Třetí kolo přednášek projektu NEPZ zavede děti, žáky a studenty do ekosystému korálových útesů v tropickém moři, které jsou druhově nejbohatším přírodním společenstvím na Zemi. Posluchači se dozví jeho význam, ohrožení a možnosti osobní ochrany.

 

 

SAVANA A MONZUNOVÝ LES – VARAN KOMODSKÝ

Ve čtvrté části projektu NEPZ zamíříme na Komodské ostrovy, kde se seznámíme nejdříve s ekosystémem savan a monzunových lesů, v nichž žijí největší masožraví suchozemští ještěři planety Země, varani komodští. Seznamte se s divočinou, která má svá jasná pravidla…

 

 

MOŘSKÉ POBŘEŽÍ ROVNÍKOVÝCH OBLASTÍ

Mořská pobřeží jsou pátým dílem projektu NEPZ, který posluchače zavede na rozlehlé pláže, magické útesy, do mangrovových lesů, či na opuštěné ostrovy. Seznámíte se s mořskými ptáky, lezci, či problémem znečištění pobřeží.

 

 

LESY MÍRNÉHO PÁSU

Šestý díl projektu NEPZ vás zavede nejblíže k našemu domovu, tedy do lesů mírného pásma, který je úchvatným ekosystémem na Zemi. Seznámíte se nejen se zvířaty, ale též s problémy masivního odlesňování, či trofejovým lovem zvířat pro zábavu.

 

 

SOPKY A VULKANICKÉ OBLASTI 

Sedmý díl projektu NEPZ se týká sopek a vulkanické činnosti. Uvidíte sopky Indonésie, která leží v tzv. ohnivém kruhu Země. Toto téma vás zavede k samotné prapodstatě života na Zemi a k uvědomění si, že jsme součástí sil, které jsou mnohem mocnější než my lidé.

 

LEDOVCE

Tento osmý zajímavý díl projektu NEPZ vás zavede k islandským ledovcům. Zjistíte, jak ledovce vznikají a proč jsou důležité pro Zemi. Seznámíte se globálním oteplováním a důsledky lidské činnosti na naši planetu, přírodu a každého z nás.

 

 

OTEVŘENÝ OCEÁN

Osmý díl se zabývá otevřeným oceánem, nejvýznamnějším ekosystémem pro stabilitu klimatických podmínek na Zemi. Seznámíte se s kolébkou života, jejím významem, ohrožením a osobní ochranou. Důležitým prvkem této přednášky je uvědomění si vážnosti znečištění oceánu plastovými odpadky a pochopení důležitosti recyklace materiálů pro budoucnost lidstva.

 

 

TROPICKÉ MOKŘADY

Desátý díl NEPZ vás zavede do ekosystému tropických mokřadů, do magrovových lesů, či pobřežních bažin v Indonésii. Vydejte se společně s námi za poznáním a pochopením významu mokřadů, jejich ohrožením a možnou osobní ochranou. Tento díl byl natáčen převážně v Singkilských mokřinách na severozápadní Sumatře, kde jsme pátrali po mořských krokodýlech a hledali cestu k jejich ochraně před pytláctvím.

ŘÍŠE HMYZU – SVĚT TRPASLÍKŮ (DEŠTNÝ PRALES)

Jedenáctý díl se zaměřuje na svět hmyzu deštného pralesa, na jeho význam pro celou planetu i nás samotné. Dozvíte se, co hmyz ohrožuje, a jak se můžete zapojit do jeho ochrany i u vás doma. Mnoho lidí má z hmyzu panickou hrůzu a cílem tohoto dílu je ukázat žákům a studentům hmyz z jiného úhlu pohledu, než pouze uměle vyvolávaný strach a neopodstatněné fóbie.

JEHLIČNATÝ BOREÁLNÍ LES

Jedenáctý díl se zaměřuje na svět hmyzu deštného pralesa, na jeho význam pro celou planetu i nás samotné. Dozvíte se, co hmyz ohrožuje, a jak se můžete zapojit do jeho ochrany i u vás doma. Mnoho lidí má z hmyzu panickou hrůzu a cílem tohoto dílu je ukázat žákům a studentům hmyz z jiného úhlu pohledu, než pouze uměle vyvolávaný strach a neopodstatněné fóbie.

 

DALŠÍ PLÁNY PROJEKTU NEPZ

 

V současné době máme vytvořenu sérii 8mi vzdělávacích filmů pro 4 letý výchovně-vzdělávací program NEPZ na školách, kdy do partnerských škol zavítáme 2x ročně, vždy v prvním a druhém pololetí. V budoucnu chystáme dokončit tyto vzdělávací filmy z dalších ekosystémů:

 

  • Horské pásmo

  • Pouště a polopouště

  • Mediterán

  • Mokřady a sladké vody mírného pásma

  •  Tundra

  •  Step

  •  Tajga a jehličnaté lesy

  •  Savana – Afrika

Cílem projektu NEPZ je přinést dětem a mládeži ucelený pohled na planetu Zemi, s nadčasovým etickým pohledem a hlubokým morálním kodexem chování člověka vůči životnímu prostředí a planetě Zemi, jako symbolem nejvyšší hodnoty.