Co je to NEPZ?

NEPZ je výchovně vzdělávací projekt

Pro koho je určen?

pro děti od 5 do 18 let

Co tím podporujete?

záchranu divokých zvířat a pralesa na Indonéském ostrově Sumatra

Jak se zapojit?

můžete se stát naší partnerskou školou nebo dobrovolníkem.

Čím jsme jiní

d

Projekt NEPZ přímo spolupracuje se spolkem Prales dětem a podporuje provoz česko-indonéské  soukromé přírodní rezervace Green Life na Sumatře v Indonésii. Projekt Green Life se zabývá ochranou deštného pralesa, tygrů sumaterských, vzděláváním dětí a organizací proti pytláckých hlídek v národním parku Gunung Leuser.

Děti, žáci a studenti partnerských škol jsou tak přímo zapojeni do ochrany světového přírodního dědictví deštných pralesů a do záchrany ohrožených druhů zvířat.

Vstupné z přednášek projektu NEPZ je určeno na podporu provozu projektu Green Life a na ochranu ohrožených druhů zvířat.