Velké díky ZŠ Rudolfa Jašíka v Partizánskom (SK)

NEPZ prináša ďalšiu pecku! Včera (13.4) sa na základnej škole Rudolfa Jašíka v Partizánskom uskutočnila jarná burza.

Deti každoročne organizujú takúto akciu a výťažok z nej vždy posielajú na dobrú vec.Tento rok sme sa s nimi dohodli,že bude venovaný na výkup pralesa a teda podporu projektu Green Life.V rámci NEPZu sme k nim včera zavítali a spravili besedu pre celú školu (cca 400žiakov) o projekte a jeho činnosti, aby deti vedeli čo tohtoročnou
burzou podporujú. Žiaci v triedach predávali rôzne výrobky,koláče a zákusky,nápoje,hračky,knihy a iné predmety.
O celú akciu sa zaujímala aj miestna televízia a odvysiela o burze reportáž.

Žiakom sa podarilo na burze vyzbierať neskutočných 1070 eur (27 080 KČ) !!

100% výťažku bude zaslaných na účet projektu Green Life. 

Žiakom a vedeniu školy veľmi pekne ďakujeme a myslíme že môžu byť príkladom pre nás všetkých.Spolupráca so školou bude naďalej pokračovať a už sa na nich tešíme s projektom NEPZ v budúcom školskom roku.

2018-04-14T11:01:41+00:00