Školy NEPZ zachraňují deštný prales

Tak jako školy získávání fotopasti pro Oko Země, tak zase další školy shromažďují finanční prostředky na záchranu deštného pralesa a světové divoké přírody. Takto se připojila Základní škola Svitavy T.G.M ve Svitavách, která přispěla 6 000 Kč, nebo další školy jako např. ZŠ Dolní Újezd, díky skvělému pedagogickému sboru, úžasným dětem a rodičům se podařilo vybrat 20 572,– Kč!!! Tyto finance budou použity na financování 18 arů pralesa, jednu fotopast a zbytek peněz na čištění oceánu.

A nezapomeneme zmínit  ZŠ a MŠ Senohraby, kde škola uspořádala dražbu dětských obrazů a získali tak neskutečných 44 000 Kč. Po odečtení nákladů se rozhodli, že zakoupí 8 fotopastí pro OKO ZEMĚ. Celková částka, která tak putovala na účet spolku Prales dětem na nákup fotopastí je 30 400 Kč. 

Tedy uznejte, že je to nádherná spolupráce.

 

Zájem dětí a mládeže o podporu ochrany světové divoké přírody roste a s tím i naděje, že se díky dětem probudí i jejich rodiče a ostatní dospělí, včetně podnikatelů a politiků. Nezbývá než doufat a otevřít velkou světovou spolupráci ve vztahu k záchraně divoké přírody dříve, než bude úplně pozdě.

Tímto bychom chtěli představit široké veřejnosti i dalším školám příklad, jak se zapojit do ochrany světového přírodního dědictví a ohrožených druhů zvířat. Máme dvě možnosti. Buď podporovat celoživotní zvířecí zajatce v zoologických zahradách, kterým přispíváme k nekonečnému utrpení v zajetí nebo se můžeme vydat na reálnou a fukční ochranu s podporou protipytláckých hlídek, fotopastí nebo vykupování deštných pralesů nebo jiných významných ekosystémů v ČR i ve světě.

Připojte se k nám i Vy!

2019-05-19T17:26:18+00:00