Loading...
O projektu 2019-08-22T12:17:53+00:00

O PROJEKTU 

 

NEPZ je zkratka pro výchovně vzdělávací projekt NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ, který vede děti, žáky a studenty od 5ti do 18 let k pochopení významu divoké přírody, vnímání jejího ohrožení a nutné ochraně.

 

PROČ?

Důvodem vzniku projektu NEPZ je stále silnější odcizení civilizovaného člověka od přírody a tím pádem i přirozenosti. Lidé ztrácí souvislosti hodnotného života, který jde ruku v ruce s fungujícím životním prostředím a pestrou biodiversitou na Zemi. Současný stav životního prostředí a probíhající klimatické změny nás nutí k aktivní spolupráci na ochraně přírody a klíčem k úspěchu je výchova a vzdělávání dětí v pravdě.

Děti a mládež jsou důležitým klíčem k ochraně přírody a zvířat, poněvadž právě oni budou za pár let na prahu dospělosti a budou rozhodovat o ochraně životního prostředí nebo o jeho zničení. Pokud se nám podaří vychovat jednu celou generaci lidí se zájmem o přírodu, zvířata a jejich skutečnou ochranu, může se objevit najednou velké množství mladých lidí s respektem vůči planetě Zemi a životu vůbec.  A to je cíl projektu NEPZ.