Co je to NEPZ?

NEPZ je výchovně vzdělávací projekt

Pro koho je určen?

pro děti od 5 do 18 let

Co tím podporujete?

záchranu divokých zvířat a pralesa na Indonéském ostrově Sumatra

Jak se zapojit?

můžete se stát naší partnerskou školou nebo dobrovolníkem.

O projektu

pas fotek_02

NEPZ je zkratka pro výchovně vzdělávací projekt NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ, který vede děti, žáky a studenty od 5ti do 18 let k pochopení významu divoké přírody, vnímání jejího ohrožení a nutné ochraně.

Proč?

Důvodem vzniku projektu NEPZ je stále silnější odcizení civilizovaného člověka od přírody a tím pádem i přirozenosti. Lidé ztrácí souvislosti hodnotného života, který jde ruku v ruce s fungujícím životním prostředím a pestrou biodiversitou na Zemi.

Děti a mládež jsou důležitým klíčem k ochraně přírody a zvířat, poněvadž právě oni budou za pár let na prahu dospělosti a budou rozhodovat o ochraně životního prostředí nebo o jeho zničení. Pokud se nám podaří vychovat jednu celou generaci lidí se zájmem o přírodu, zvířata a jejich skutečnou ochranu, tak se zde může objevit najednou velké množství mladých lidí s respektem vůči planetě Zemi a životu vůbec.  A to je cíl projektu NEPZ.